Децата от клуб „Виж природата“ на ез. Керкини

По случай Международния ден на Земята и с образователна цел на 22 април 2017 година организирахме еднодневно посещение на езерото Керкини, Гърция за учениците от клуб „Виж природата“ към НЧ „Култура 1932“, Кресна. От страна на Училището за природа се включиха Димитър Кантарджиев, Петко Цветков и Юлия Йорданова, които показваха на младежите птичето разнообразие на района и разказваха повече за това, защо са важни влажните зони за миграцията на птиците.

Езеро Керкини се намира само на 40 км от Кулата, обявено е за Национален парк в Гърция и за Рамсарско място (Влажна зона с международно значение). То се намира на миграционния път на птиците Via Aristotelis, част от който е долината на река Струма и Кресненското дефиле. В езерото могат да се наблюдават 300 вида птици, някои от които изключително редки. Това е най-важното място в Европа за презимуване и миграция на световно застрашения къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) и за редица други видове в южната част на Балканите. Езерото Керкини е най-близкото място до Кресна, където може да се наблюдава розово фламинго (Phoenicopterus roseus).

Нямахме късмет да видим розово фламинго, но за това пък станахме свидетели на брачните игри между големи гмурци (Podiceps cristatus), видяхме различни видове чапли – ръждива (Ardea purpurea), сива (Ardea cinerea), гривеста (Ardeola ralloides), както и лопатарки (Platalea leucorodia) и малък горски водобегач (Tringa glareola).

В района на езерото от години се практикува екологичен туризъм на база наблюдения на птици и други видове животни и може да случжи за пример как да се развива туристическа дейност, която да дава поминък на меснти хора, без да се унищожават природните ресурси. Пример за такава практика беше вкусният сладолед от биволско мляко, който ни предложи местен търговец.

Проект “Виж природата – образование за устойчиво развитие” се реализира с подкрепата на Фондация “Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс “Библиотеката активен участник в обществения живот” в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016г. с Министерство на културата.

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.