Покана за семинар на тема „Климатичните промени и как да говорим за тях?“

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТНИЦИ!

Ако се интересувате от темата на семинара – Климатичните промени

Ако сте от Югозападна България (област Благоевград)

Ако в ежедневието си контактувате с много хора и сте лидер във вашата общност

Ако не сте били в Училището за природа в с. Влахи

Ако ви сърбят ръцете, за да направите нещо за подобряване на околната среда и да включите и още хора…

 

ТО ТОЗИ СЕМИНАР Е ЗА ВАС!!!

Семинарът ще се проведе от 27 до 29 септември 2019 в с. Влахи, община Кресна. Фасилитатори на семинара са експертите Антоанета Йотова –физик-климатолог и Катерина Стоянова – обучител неформално образование и комуникации.

Семинарът цели да подготви участниците за това как да комуникират разбираемо темата за климатичните промени с хората в общността, така че те да осъзнаят нуждата от промяна в ежедневните си практики за потребление на енергия, стоки и продукти, за ефективно ползване на ресурсите, включително третиране на отпадъци, и др.

Кандидатствайте до 10.09.2019, като попълните този формуляр.

Селекцията на участниците ще бъде направена до 12.09.2019. Ще се свържем с всички избрани.

Разходите за пътни, настаняване и храна се поемат от организаторите.

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.