Покана за участие в семинар “Доброволчество за опазване на природата“ в България, 24-30.05.2019

Село Влахи В Пирин планина. Снимка: gowhere.bg

Асоциация „Велебит“ Кутерево и Училище за природа Влахи ви канят да вземете участие в  Семинар „Mountain spirit – доброволчество за опазване на природата“. Семинарът ще се проведе в рамките на Еразъм + проект „Mountain spirit – Strategic EVS for Nature Conservation и има за цел да предостави общо пространство за доброволци, координатори на доброволци и организации, които приемат доброволци. По време на семинара участниците ще имат възможност да се срещнат и да работят заедно за насърчаване и подобряване на качеството на доброволческата работа за опазване на природата. Обучението ще се проведе в района на Благоевград в периода от 24.05-30.05.2019. Желаещите да участват трябва да попълнят формуляр за участие до края на седмицата, 21-ви април.

Основни теми:

 • Опазване на природата и доброволчество – примери, предизвикателства, възможности за бъдещо сътрудничество
 • Доброволчески мениджмънт – координация и менторство, разрешаване на конфликти, разработване на програми и др.
 • Възможности за сътрудничество – представяне на Европейски корпус за солидарност, Еразъм + и други
 • Проект Mountain spirit – 2018 – обратна връзка и обсъждане на бъдещи възможности

Цели на семинара:

 • създаване на пространство за обмен между координатори и доброволци
 • подобряване на ефективността и капацитета за работа с доброволци
 • насърчаване инициативността на доброволците и работа по собствени проекти
 • представяне на различните възможности за развитие в областта на доброволчеството и опазването на природата – Европейски корпус за солидарност, LIFE +, национални програми и др.
 • създаване на неформална мрежа от организации, работещи с международни доброволци в областта на защитата на природата

В рамките на семинара ще обсъдим и работим по следните теми:

 • Мотивацията, нужди и очакванията на международните доброволци, ангажирани в природозащитни дейности
 • Разработване на международни доброволчески програми – ресурси, нужди, предизвикателства
 • Успешни истории, лоши практики и препоръки за подобряване на управлението на доброволците в една организация
 • Възможности за взаимна подкрепа между доброволци и координатори
 • Новата философия и възможности, които Европейският корпус за солидарност осигурява, особено с акцент върху защитата на природата (доброволчески проект, доброволчески екипи, солидарни проекти)
 • Mountain spirit – Strategic EVS for Nature Conservation – представяне на дейностите и постиженията на 2018 г., предизвикателства, препоръки, следващи стъпки

В семинара могат да участват 27 души на възраст над 18 години. Допускат се участници от страните по програмата „Еразъм +“ и партньорски страни от Западните Балкани (страни-членки на ЕС, Македония, Турция, Лихтенщайн, Норвегия, Исландия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора , Сърбия). Участниците трябва да са представители на младежки или природозащитни организации, бивши или бъдещи доброволци на Европейската доброволческа служба в подобни проекти, както и да имат интерес, мотивация и енергия да работят по природозащитни теми. Ще очакваме още предложения за подобряване на съществуващите и разработване на  нови доброволчески дейности за опазване на природата. Семинарът е особено подходящ за младите хора, които бяха доброволци в краткосрочен и дългосрочен обмен в рамките на проект „Mountain spirit – Strategic EVS for Nature Conservation“.

Повече за профил на организациите, покриване на пътните разходите, настаняване и др, може да прочетете в поканата на английски.

 

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.