Доброволческият дух в Пирин планина

В края на месец май в Училището за природа в село Влахи се проведе семинар „Mountain spirit – доброволчество за опазване на природата“ в рамките на Еразъм + проект „Mountain spirit – Strategic EVS for Nature Conservation. Напълно в духа на семинара участниците прекараха почти седмица в подножието на Национален парк Пирин и се потопиха в природата и уникалната атмосфера на селото. В полите на Пирин 27-те участници от цяла Европа имаха възможност да обогатят своите знания и умения за работа с доброволци.

Участниците в семинара „Моuntain spirit“, идващи от цяла Европа, прекараха една седмица в полите на Пирин планина
Снимка: Училище по природа в с. Влахи

Семинарът събра на едно място млади хора от  екологични организации и инициативи, които искат да се ангажират по-активно с организирането на доброволчески дейности и да работят заедно за насърчаване и подобряване на качеството на доброволческата работа за опазване на природата.

Мнозинството от тях имаха сериозен предишен доброволчески опит или са били част от краткосрочната или дългосрочната програма на проекта „Мountain spirit“.  Taка семинарът им предостави възможност  за директна обратна връзка и предложения за бъдещо сътрудничество, проекти и инициативи. Освен това участниците в семинара се запознаха по-добре с финансовите инструменти, които да им помогнат да реализират собствени идеи и инициативи за включване на по-големи доброволчески кръгове чрез Еразъм +, Европейски корпус за солидарност и програми като LIFE на Европейския съюз.

Участниците имаха възможност да представят своите лични или организационни инициативи и цели.

Снимка: Училище за природа в с. Влахи

Семинарът започна с представяне и по-добро запознаване на личните и организационни цели на участниците. Бяха представени разнообразни вдъхновяващи и мотивиращи екологични проекти. След презентациите стана ясно, че натрупаните знания и добри практики могат да бъдат адаптирани и приложени към други инициативи и идеи, възникнали по време на семинара и след това. Значително време бе дадено на младежите да изготвят предложения и идеи за подобряване на международната доброволческа дейност за опазване на природата на основа на събрания опит и информация. Препоръките ще се обобщят и споделят и с други доброволци, участвали в предишните „Mountain spirit“ обмени. След като изводите бъдат събрани и обобщени, препоръките ще бъдат публикувани и достъпни за ползване в блога на проекта.

Въз основа на споделената информация и личния опит участниците дадоха предложения и идеи за подобряване на международната доброволческа дейност за опазване на природата.

Снимка: Училище по природа в с. Влахи

На желаещите да участват по-активно в живота на Училището за природа в селото им бе дадена възможност да се включат в ежедневните дейности. Така благодарение на цялата група ентусиасти бе боядисана градинската ограда на училището, поправени бяха и част от образователни и демонстрационни елементи в училището. За противодействие на атмосферните условия бе използвано ленено масло – най-малко вредното за природата. Самата ограда е изградена предходната година, отново в рамките на „Mountain spirit“ краткосрочен доброволчески проект.

Като говорим за доброволчеството – нищо не говори по-добре от действията 

Снимка: Училище за природа в с. Влахи

Последните сесии на програмата бяха посветени на планирането на следващи конкретни проекти или идеи, които участниците искат да осъществят. Обсъждането и комуникацията ще продължи онлайн и се надяваме, че ще приключи в бъдещи доброволчески програми и инициативи, които ще ги съберат отново. Една от възможностите за продължаване на комуникацията им чрез онлайн беше представена и по време на семинара – Perangua – глобална мрежа, която има за цел да свърже активисти и общности по целия свят, работещи за различни каузи в защитени територии и зони.

Освен Пирин, участниците в семинара посетиха и още едно място с изключително биоразнообразие в близост – Природен парк Беласица. Те се срещнаха и запознаха със служител на парка, отговарящ за обществените и образователните програми. Основните теми на дискусията бяха възможностите за доброволчество в защитената зона и участието на доброволци, които да подпомогнат подобряване на парковата инфраструктурата и възможностите за природоопознавателен туризъм.

Не на последно място, участниците посетиха Образователния център за едрите хищници. Центърът се управлява от Сдружение за дива природа „Балкани“, партньорска организация на Училището за природа и в проекта „Моuntain spirit“. Той включва изложбена зала, посветена на изучаването на биологията и екологията на кафявата мечка, вълка, чакала и риса. Основен акцент в изложбата е поставен върху възможностите за хармонично съжителство и предотвратяването на конфликти между хората и дивите животни. Участниците научиха повече и за съдбата на дивите животни. Центърът приютява и две мечки и вълци, родени и отраснали в заграждения, които за съжаление никога не могат да се върнат в природата. Причината е, че отраснали с хората, те не могат да се справят с живота в иначе естествени при други обстоятелства условия. Така целта на сдружението е да им осигури по-добри условия, възможно по-близо до природната среда. Срещата с Медо, Буя, Въчка и Байто дава възможност на посетителите да се „запознаят“ с тях и да преодолеят стереотипите и страховете, върлуващи в обществото срещу красивите, но все още считани за опасни диви хищници, които се нуждаят от нашето уважение. Посещението създаде пространство за въпроси и дискусии, които продължиха и през свободното време.
Проектът “Mountain spirit” e на финалната права, но и много още предстои. Следете нашите предложения за дългосрочно доброволчество в още един дом на дивите животни – Асоциация „Велебит“ в Кутерево.

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.