Училището за природа си партнира с Читалището в Кресна за природата

Тази есен Народно читалище „Култура 1932“ в Кресна в партньорство с Училището за природа, с. Влахи започва работа по проект „Виж природата – образование за устойчиво развитие“. Целта е да се събуди интереса и да се провокира ангажираност у учениците от град Кресна към опознаването на природните богатства на региона и тяхното опазване. Предвижда се провеждането на редовни извънкласни занимания в Читалищната библиотека, както и посещения на открито. Към заниманията могат да се присъединият деца от 5 до 12 клас.

Планира се учениците да подготвят мултимедийни презентации, както и да допълнят статии в Уикипедия за ценни видове от региона. От страна на Училището за природа Дмитър Василев и Димитър Кантарджиев ще бъдат експертите, които ще работят с децата за опознаване на биоразнообразието на района, а Мирослава Попова като ментор ще помага на младежите по изготвяне на електронните материали по темите „Гори“ и „Води“.

Радваме се, че ще имаме възможност да работим с Читалищната библиотека и библиотекарите Димана Драчева и Янка Тапанска!

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в рамките на конкурс „Библиотеката активен участник в обществения живот“ в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016г. с Министерство на културата.

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.