Заключително събитие по проект „Училище за устойчиво бъдеще“

EEA_Grants_JPG

Фондация „Училище за природа“, с. Влахи, община Кресна ви кани на 25 юли, петък, 11.00 ч., в гр. Благоевград, сграда на община Благоевград (площад „Георги Измирлиев“ №1), ет. 1, зала 101 на заключително публично събитие-пресконференция

Представяне на резултати по проект BG 05/371 „Училище за устойчиво бъдеще

Поканени са представители на местни и национални медии, партньори по проекта, заинтересувани страни. На него освен представяне на проекта, целите, задачите и дейностите му, както и постигнатите резултати, ще бъдат представени и плановете на Училището до края на годината.

––––––––––––––––

Това събитие се изпълнява по проект BG 05/371 „Училище за устойчиво бъдеще“ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Училище за природа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.