Home Icon

Зеленият калкулатор на училище за природа Влахи

Човечеството потребява природни ресурси и произвежда отпадъци, а с нарастването на населението на Земята и потребяваните ресурси, и произвежданите отпадъци се увеличават. Днес на планетата са й необходими една година и шест месеца, за да възпроизведе това, което ние потребяваме за една година. Така на практика от 1970 г. ние живеем назаем (т.нар. Ecological overshoot) и всяка година денят, в който „теглим“ поредния природен кредит настъпва все по-рано (Оvershoot day – денят в който прехвърляме годишния биокапацитет на Земята).

Нашата Планета е наш дом. И както всяко домакинство, така и обитателите на Планетата трябва стриктно да водят и внимателно да следят своя бюджет. В екологичен план той има две графи: биокапацитет и екологичен отпечатък.

Малко теория!!!

Биокапацитетът е способността на планетата да регенерира природния капитал. Само биологично продуктивната част от планетата може да създава и възстановява ресурси, и абсорбира отпадъците, произведени от дейността на човека. Останалата част, състояща се предимно от пустини, ледници и морско дъно, се възстановява за твърде дълги периоди. Екологичният отпечатък е единица площ (биологично продуктивна земя и море), която хората използват, за да получат ресурсите, които консумират, и която абсорбира отделения от човешката дейност СО2 и натрупаните отпадъци.

Малко математика!!!

Изчислено е, че биологично продуктивната площ от Земята е около 12 милиарда хектара, от общо 51 милиарда. Индикаторът, който използваме за измерване на екологичния отпечатък се нарича глобален хектар и представлява площ от 1 хектар, със средна за света биопродуктивност. За да разберем колко площ е необходима за всеки човек просто разделяме биокапацитета (12 милиарда гх) на световното население (7 милиарда). Така получаваме нашия устойчив отпечатък - 1,7 гх на човек. За съжаление, днес глобалният екологичен отпечатък надвишава в пъти устойчивия отпечатък, като в някои страни води до изчерпване на природните ресурси, екологични катастрофи с необратими последици, бедност, глад и войни. Не всички страни по света „дължат“ еднакво на природата, но тъй като планетата е единен организъм, ние всички усещаме негативните последици от дисбаланса, който поддържаме от години. В този смисъл екологичният отпечатък не е просто цифра, не е само това, което искаме от природата, а на първо място е отговорност- тази, която ние всички носим за изчерпването на природните ресурси и за влошаване условията на живот в нашия общ дом – планетата Земя.

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.