Schools for Inteligent Energy Use

sieu

От Април 2009 г. до Юли 2011 г. „Училище за природата” е координатор за България на европейския проект Училища за интелигентно използване на енергията”.  Целта на проекта е да се повиши участието и ангажираността на голяма група ученици от средни и професионални училища (на възраст между 15-21 години), учители, представители на местния бизнес и местни власти в сферата на енергоспестяването и възобновяемата енергия.

Проектът е с продължителност 28 месеца – Април 2009 г. – Юли 2011 г. и се дели на две фази:

1ва фаза – учебна година 2009-2010г.

2ра фаза – учебна година 2010 -2011г.

Участват организации от 9 страни – Холандия, Великобритания, Белгия, Испания, Франция, Унгария, Румъния, Чехия и България.

Участвали училища от България

1. СОУ “Св. Паисий Хилендарски ” – гр. Кресна

2. 5то СОУ “Георги Измирлиев” – гр. Благоевград

3. СОУ “Васил Левски” -с. Коларово, Общ. Петрич

4. 3то ОУ “Гоце Делчев” – гр. Петрич

Възложители

1. Регионален Исторически Музей – Благовград
2. СОУ “Св. Паисий Хилендарски” – гр. Кресна
3. Дирекция на ПП “Беласица”

Дейности на проекта

В рамките на училището ученици на възраст от 15-21 години, получават задача от реален клиент (фирма, община, читалище, училище), който има проблем с енергийната ефективност.

Учениците, използвайки интернет, публикации в литературата и контакти с истински експерти, търсят решение на проблема. В процеса на работата те развиват умения да мислят в посока устойчиви и екологосъобразни решения на тема Енергия, както и придобиват социални умения – да работят в екип, да изказват и да защитават позицията си, да презентират и др.

В края на изпълнение на задачата, те представят предложеното от тях решение пред клиента, съучениците си, родители и други гости.

Проектът е финансиран от Програма «Интелигентна Енергия» на ЕС

© 2024 Vlahi. All rights reserved.