Projects

Every year Vlahi Nature School applies for projects in front of different donor organizations and implements its activities once approved. Here you can check some of our current or completed projects.

Schools for Inteligent Energy Use

Schools for Inteligent Energy Use

От Април 2009 г. до Юли 2011 г. „Училище за природата” е координатор за България на европейския проект „Училища за интелигентно използване на енергията”.  Целта на проекта е да се повиши участието и ангажираността на голяма група ученици от средни и професионални училища (на възраст между 15-21 години), учители, представители на местния бизнес и местни […]

Living school – sustainable in the nature and on-line/BG 05/286

Living school – sustainable in the nature and on-line/BG 05/286

През юли 2013 „Училище за природата“ с. Влахи започна изпъленение на дейности, заложени по проект „Живо училище – устойчиво в природата и в мрежата”. Проектът надгражда делото на стотици международни и български доброволци по възстановяването на старата училищна сграда в с. Влахи и цели да превърне Училището в атрактивно място, което отваря врати за малки, […]

School for sustainable future/BG 05/371

School for sustainable future/BG 05/371

  През юли 2013 Фондация „Училище за природата” с. Влахи започва изпълнение на дейности, заложени по проект „Училище за устойчиво бъдеще” по тематичнa област „Устойчиво развитие и опазване на околната среда” на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 207-2014. Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа […]

© 2024 Vlahi. All rights reserved.