За нас

Напред с природата!

Нашата визия:
Природата – наш учител, приятел и дом!

Нашата мисия:
Училище за природата отваря врата на малки, големи и още по-големи за преживявания в хармония с природата.

Фондация „Училище за природа“ – с. Влахи е НПО, регистрирана по ЗЮЛНЦ в обществена полза. Училището е екологичен и социален проект, ориентиран към учениците и младите хора. То е инициатива с дългосрочен характер, свързана със създаване на посетителски демонстрационен център за приложно природозащитно образование. Целта му е да разпространява идеята и да мотивира младите хора да участват в дейности за опознаване на околната среда. За постигане на тази цел „Училището за природата“ има за задача да организира краткосрочни и дългосрочни демонстрационни посещения на ученици от училищата от Благоевградска област и страната, на семейства с деца, на студенти и други младежи, както и на изследователи и други туристи за запознаване с природата, културата, обичаите и традициите на местното население.
Обединявайки екологичното образование, възможностите за доброволчески труд, за опазване на природата и запознаването с местната култура и бит, реализацията на проекта предоставя възможност за активно участие на местното население в организирането и провеждането на предвижданите в него инициативи.

Училището

Екип

Нашата работа

Apologies, but no event organizers were found.

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.