Ресурси

Дъждовна вода

Дъждовна вода

Дъждовна вода Държдовна вода_презентация

Бизнес план

Бизнес план

Бизнес планът е разработен в рамките на проект BG 05/286 „Живо училище – устойчиво в мрежата и в природата“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия […]

© 2019 Влахи. Всички права са запазени.