Приятели

„Училище за природата“ с. Влахи е създадено и се развива благодарение на задружните усилия на доброволците, които през годините са се докоснали до него; на донорите, без които някои от най-успешните ни инициативи не биха били реалност; на партньорствата ни с други неправителствени организации, с които споделяме еднакви ценности и мечти. Приятелите на Училището са навсякъде по света, не само защото идеята ни за живот в хармония с природата е универсална и заема естесвено място в сърцето на всеки човек,  но също така защото тя е пътят на човечеството към по-добро бъдеще. Заедно, обединени около тази идея, ние вървим Напред с природата!

Партньори

Донори

Доброволци

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.