Дари

Банковата сметка
Фондация „Училище за природа“ – с. Влахи
ПрокредитБанк ЕАД
IBAN: BG74PRCB92301031740920
BIC: PRCBBGS

Моля, не забравяйте да упоменете коя кауза желаете да подкрепите със средставата които ни дарявате

БЛАГОДАРИМ!

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.