Програми

Посещения на организирани групи

Посещения на организирани групи

Училището има капацитет за организиране за еднодневни или полудневни посещения на ученици (7-14 год), студенти, организирани и индивидуални туристи. Дейностите, включени в рамките на тези посещения са образователни игри на открито, образователно – интерпретативни програми за деца и ученици на тема природоопазване и екология. Темите, застъпени в програмите са: защитени територии, води, отпадъци – разделно […]

Доброволчески лагери

Доброволчески лагери

Доброволческите лагери са краткосрочни проекти (обикновено около две седмици), по време на които доброволци от различни страни живеят и работят заедно, помагайки на обществено полезна кауза. Доброволческите лагери се осъществяват от 1920г. насам в рамките на мрежата на международната организация Service Civil International (SCI). Всяка година в света се провеждат над 800 доброволчески лагера. Доброволците […]

Европейска доброволческа служба

Европейска доброволческа служба

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.