Доброволчески лагери

Доброволческите лагери са краткосрочни проекти (обикновено около две седмици), по време на които доброволци от различни страни живеят и работят заедно, помагайки на обществено полезна кауза. Доброволческите лагери се осъществяват от 1920г. насам в рамките на мрежата на международната организация Service Civil International (SCI). Всяка година в света се провеждат над 800 доброволчески лагера. Доброволците избират лагера, в който искат да участват и кандидатстват онлайн. Повече индформация може да намерите на сайта на българския клон на организацията: Си Ви Ес – България.

Всяка година „Училище за природата“ огранизира един или няколко летни доброволчески лагера за български и международни доброволци. По време на лагерите в с.Влахи те научават нови неща за България, различните страни от които идват и традициите им, мира и неговото опазване. Основен елемент във всеки лагер са знанията, които участниците придобиват за природата – как да живеят в хармония с нея и помежду си. Следете нашата страница с предстоящи събития и се включете!

 

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.