Екип

WP_001262

Фондация „Училище за природа“ – с. Влахи работи основно в Югозападна България и се управлява от Настоятелство, членове на което са:

Росен Алексов (председател)

Юлия Йорданова

Мирослава Попова

Юлиана Наскова

Мариана Панайотова

Един от основните двигатели на проекта от самото му стартиране е Димитър Василев, който се грижи за ежедневното стопанисване на Училището.

 

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.