Проекти

Всяка година „Училище за природата“ с. Влахи кандидатства по проекти пред различни донори и впоследствие развива планираните в тях дейности. Тук може да разгледате някои от нашите текущи и приключили проекти.

Училища за интелигентно използване на енергията

Училища за интелигентно използване на енергията

От Април 2009 г. до Юли 2011 г. „Училище за природата“ е координатор за България на европейския проект „Училища за интелигентно използване на енергията“.  Целта на проекта е да се повиши участието и ангажираността на голяма група ученици от средни и професионални училища (на възраст между 15-21 години), учители, представители на местния бизнес и местни […]

Училище за устойчиво бъдеще/BG 05/371

Училище за устойчиво бъдеще/BG 05/371

  През юли 2013 Фондация „Училище за природата“ с. Влахи започва изпълнение на дейности, заложени по проект „Училище за устойчиво бъдеще“ по тематичнa област „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“ на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 207-2014. Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа […]

Живо училище – устойчиво в природата и в мрежата/BG 05/286

Живо училище - устойчиво в природата и в мрежата/BG 05/286

През юли 2013 „Училище за природата“ с. Влахи започна изпъленение на дейности, заложени по проект „Живо училище – устойчиво в природата и в мрежата“. Проектът надгражда делото на стотици международни и български доброволци по възстановяването на старата училищна сграда в с. Влахи и цели да превърне Училището в атрактивно място, което отваря врати за малки, […]

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.