Нашата работа

„Училище за природата” е създадено, за да възпитава и образова децата, учениците и възрастните как да живеят близо до природата, да ползват ресурсите й устойчиво и да я съхраняват за следващите поколения. Нашата мисия е да отворим врати за хората от всички възрасти и да създадем подходяща среда за преживявания в хармония с природата. За осъществяване на основната си цел, фондацията изпълнява следните дейности, залегнали и в устройствения акт:

– Разработване, прилагане и демонстриране на устойчиви природосъобразни практики;
– Разработване и прилагане на програми и продукти за екологично и природозащитнo образование, както и образование за устойчиво развитие;
– Организиране на дейности за екологично и природозащитно образование и за повишаване на общественото съзнание за опазване на природата;
– Организиране и провеждане на зелени училища и други форми на екологичен, селски и устойчив туризъм;
– Разработване и оценяване на природозащитни и образователни проекти и програми, както и такива за устойчиво и регионално развитие;
– Организиране и провеждане на обучения в България и в други страни;
– Демонстрационно производство на биологични продукти и популяризиране на тяхното ползване;
– Подкрепа и популяризиране на местни и регионални производители на органични биологични (био) продукти, вкл. местни сортове и породи;
– Предлагане на консултантски услуги в сферата на околната среда и опазването й;
– Извършване на други дейности, разрешени от закона и допринасящи за постигането на целите на фондацията.

Годишни отчети на „Училище за природата“ – с.Влахи

Годишен отчет 2008

Годишен отчет 2009

Годишен отчет 2010

Годишен отчет 2011

Годишен отчет 2012

floor1

 

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.