Доброволци съветват как да сме по-добри в доброволчески проекти за природата

Представяме на вашето внимание препоръките на доброволци, участвали в дейности по проект Mountain spirit – Strategic EVS for Nature Conservation, за провеждане на по-добри природозащитни доброволчески проекти.

Съветите са плод от съвместната работа на участниците в семинар по проекта, който се проведе от 24 до 30 май 2019 г. в Училището за природа. Семинарът събра представители на организации, които работят в областта на опазването на природата, бивши и настоящи доброволци в екологични проекти в рамките на Mountain spirit дейностите и извън тях.

Те обобщиха своите препоръки в  процеса по набиране, задържане и признание за работата на доброволци в контекста на доброволчески инициативи за природозащитни и консервационни дейности. Освен това участниците в семинара направиха профил на „идеалния доброволец“ за екологична инициатива.

Препоръките бяха споделени с партньорите на проекта, както и с всички други доброволци, които са участвали в Mountain spirit дейности. Те дадоха своята обратна връзка и след финално обсъждане, съветите бяха събрани в една брошура, която разказва повече за самия проект, партньорите и самия семинар.

Публикацията има за цел да е полезна, както за организации, работещи с доброволци, така и с млади хора, които търсят своя доброволчески проект. Не на последно място вярваме, че съветите ще са интересни за всеки природозащитник, който иска да увлече доброволци в своите дейности.

Благодарим на Изабела Маркова за дизайна!

Пожелаваме ви приятно четене и споделяне!

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.