Ресурси

Климатични промени

Климатични промени

От 27-ми до 29-ти септември в Училището за природа във Влахи се проведе семинар на тема „Климатичните промени и как да говорим за тях?“ Тук публикуваме обучителните материали по темата. Те са за всички, които искат не само да се запознаят с темата, но и да разпространят наученото сред свои познати, общностни групи, ученици, студенти […]

Дъждовна вода

Дъждовна вода

Дъждовна вода Държдовна вода_презентация

Бизнес план

Бизнес план

Бизнес планът е разработен в рамките на проект BG 05/286 „Живо училище – устойчиво в мрежата и в природата“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия […]

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.