Климатични промени

От 27-ми до 29-ти септември в Училището за природа във Влахи се проведе семинар на тема „Климатичните промени и как да говорим за тях?

Тук публикуваме обучителните материали по темата. Те са за всички, които искат не само да се запознаят с темата, но и да разпространят наученото сред свои познати, общностни групи, ученици, студенти и т.н.

Материалите са изготвени от Антоанета Йотова – физик-климатолог на свободна практика с дългогодишен опит в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Климатичните промени: ключови понятия и факти

Промени в климата: ефекти

Промени с климата и справянето с тях: добри практики

Как да комуникираме климатичните промени – чеклист.

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.