Програмата за подкрепа на НПО в България

EEA_Grants_JPG

Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Програмата финансира два проекта на Училището: „Живо училище – устойчиво в природата и в мрежата“ и „Училище за устойчиво бъдеще“.

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.