Училището за природа на Зелените дни

В периода 10-14 Май 2014г. се провежда петото издание на празника Зелени дни. Тази година събитието се организира пред Паметника на съветската армия, до изхода на метрото и Софийския университет и донася в сърцето на София късче от природата за всеки. Тук ще можете да се запознаете с интересни природосъобразни практики, да се насладите на домашно приготвени ястия и био продукти, да се забавлявате с традиционни танци и автентични фолклорни ритми.

Тази година на 13.05.2014 от 16 часа в рамките на Зелените дни ще се представи и Училище за природата, с. Влахи. Ще разкажем за нашата инициатива, как започна всичко, какво ни мотивира да работим за природата, какво сме постигнали досега и какви са нашите бъдещи планове. Ще обърнем внимание на нашата градина, която се стремим да развиваме според принципите на пермакултурата. Ще разкажем и за двата проекта, по които работим в момента – „Живо училище“ и „Училище за устойчиво бъдеще“, които се осъществяват със съдействието на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

И тъй като сме училище ще учим, ще задаваме въпроси и ще търсим отговори. За всички прилежни учащи ще има награди.

Заповядайте, да учим заедно и да се забавляваме!

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за
подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Фондация „Училище за природа“ и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България.“

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.