Представяне на резултати по проект „Живо училище – устойчиво в природата и в мрежата”

EEA_Grants_JPG

Настоятелството на Фондация „Училище за природа“, с. Влахи, община Кресна, Ви кани на заключителна среща по проект „Живо училище – устойчиво в природата и в мрежата”,  която ще се проведе на 14 октомври, вторник, 13.00 ч., в гр. Благоевград, сграда на община Благоевград (площад „Георги Измирлиев“ №1), ет. 1, зала 101.

В рамките на срещата ще бъдат представени резултатите от проекта, като специално ще бъде представе новия сайт на организацията, където освен информация за случващото се в Училището ще може и да изчислите въглеродния отпечатък, който оставяте върху планетата Земя.

Ще покажем снимки на обновеното Училище – спалното помещение, семинарната зала и други подобрения, които правят престоя на гостите в Училището по-приятен.

DSC_0005


Проект „Живо училище – устойчиво в природата и в мрежата” е на стойност 17894.40 EUR, с продължителност петнадесет месеца /юли 2013-октомври 2014/, изпълняван в с. Влахи, община Кресна, и администриран от Фондация „Училище за природа” с финансовото съдействие на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2007-2014 г. Повече информация за самия проект може да намерите тук.

Основните постигнати резултати по проекта са: подобрена и обновена уеб страница;  разработен бизнес план, който индикира възможните насоки на развитие, с цел финансова стабилност;  оборудване на сградата на „Училището за природа” и привличане на доброволци за осъществяване дейностите по проекта.
Училище за природата в село Влахи, община Кресна е инициатива с дългосрочен характер и представлява функциониращ екологичен и социален проект, ориентиран към ученици, млади хора и туристи. Тук се провеждат дейности за повишаване на съзнанието за опазване на природната среда и се демонстрират устойчиви практики за ползване на природните ресурси.

Има възможност за еднодневни или полудневни посещения на ученици (7-14 год), студенти, организирани и индивидуални туристи. Училището предлага са образователно-интерпретативни програми за деца и ученици на теми – биоразнообразие, защитени територии, води, отпадъци – разделно събиране, рециклиране, едри хищници, игри за работа в екип. За възрастните – опознавателни игри с разходка из селото; игри за раздвижване и лека работа в пермакултурната ни градина. Екипът на Училището се състои от биолози, планински водач, интерпретатори с опит в работата с деца и младежи. Работим и с местни общности, като се включваме активно в провежданите местни празници и събори, на които представяме дейностите си, както и организираме екологични информационни срещи- дискусии.


За повече информация и контакти: ЮлияЙорданова, координатор проект, тел. 0888 242 192, natureschool@vlahi.org

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Проект BG 06/286 „Живо училище”, финансиран със съдействието на Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на Европейската икономическа общност 2007-2014 г.

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.